Traineeship Gezinsbegeleider

Groei & Glunder is een jonge enthousiaste organisatie die uniek is in haar soort. 
Groei & Glunder hecht veel waarde aan de persoonlijke ontwikkeling van haar collega's. Daarom wordt er actief voorzien in persoonlijke coaching, training en opleidingen. 
In januari 2023 starten wij met het Groei & Glunder traineeship tot Gezinsbegeleider.

Werken bij Groei & Glunder als trainee

De wereld van Groei & Glunder staat in het teken van zorgzaam ontdekkingsreizen. Een jonge, energieke club. Niet bang om het achterste van de tong te laten zien en toegewijd op zoek naar nieuwe oplossingen. Je moet er wel tegen kunnen, werken bij Groei & Glunder. De persoonlijke aanpak naar de doelgroep vraagt om extra flexibiliteit en aanpassingsvermogen van de werknemers. 

In ruil daarvoor krijg je veel vrijheid terug. Maar niet te veel om te verdwalen. Groei & Glunder is een betrokken club in een vrije omgeving. Ondanks de zelfstandigheid, is de belangstelling onder collega’s groot. Men zoekt elkaar op. Cliënten ervaren die betrokkenheid ook. Geen protocollen, want jouw specifieke situatie verdient een specifieke aanpak. Er wordt gezocht naar duurzame oplossingen die blijvend verschil maken.

Het traineeship

Tijdens het Groei & Glunder traineeship ga je onder leiding van Paula en Vera op ontdekkingstocht in de wereld van de gezinsbegeleiding. Iedere week volg je een training op het Clubhuis of heb je supervisie van Paula. Daarnaast begeleid je kinderen en ouders met een hulpvraag op het gebied van gedrags- en/of ontwikkelingsproblematiek. 

Jij bent diegene die de hulp rondom een gezin uitvoert, coördineert en regisseert. Vanuit je eigen expertise ondersteun je de gezinnen bij complexe problematieken en vraagstukken. Samen met het gezin werk je aan de gestelde doelen. Het doel vanuit Groei & Glunder is om het gezin (weer) in de eigen kracht te zetten.
Als Trainee rijd je door Amsterdam en omstreken om ouders en kinderen te begeleiden op de plek waar het nodig is, thuis en/of op school. Wij vinden het belangrijk dat je de begeleiding aanpast aan het kind en gezin. Ieder kind is uniek. Als Trainee bij Groei & Glunder heb je de vrijheid om te kiezen met welke methodes je werkt. Samen met het gezin ga je aan de slag om de gestelde doelen te behalen. Tijdens het proces zorg je voor een zorgvuldige verslaglegging en informeer je de administratie over de voortgang in verband met de financiële afhandeling met de gemeente.

Opleidingsprogramma

Voordat je start met het traineeship nemen we je mee door ons Groei & Glunder onboardingsprogramma. Tijdens dit traject zorgen wij ervoor dat je helemaal wordt klaargestoomd om mee te varen op ons Groei & Glunder Schip.
Een training waar weerbaarheid en autonomie centraal staat. Welke positie neem je aan tijdens het contact met de klant en hoe geef je het beste je professionele grens aan. Hoe blijf je oplossingsrecht weg bij de dramadriehoek.
Ik bén geen autist, ik héb autisme. Wat zit er achter gedrag? Kinderen met autisme nemen de wereld gefragmenteerd in zich op. Hoofd en bijzaken zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden. Context is belangrijk voor een kind met autisme. Tijdens deze training word je meegenomen hoe je ouders, maar ook het kind zelf het beste kan meenemen als het gaat om psycho educatie.
Doel van de methode is dat ouders een einde maken aan het gewelddadige of destructieve gedrag van hun kind. Zij worden hierbij geholpen door leraren, mensen uit de directe omgeving en hulpverleners. Belangrijk aandachtspunt is dat de aanpak niet tot escalatie leidt. De ouders volgen een aantal samenhangende stappen, zoals openheid naar buiten toe en het kind laten weten dat het gedrag niet langer wordt geaccepteerd.
Medewerkers krijgen dagelijks te maken met dilemma’s en keuzes. De beroepscode ondersteunt bij het maken van afwegingen in een praktijk waar geen situatie en geen cliënt gelijk zijn. De code biedt geen kant-en-klare oplossingen, maar helpt bij het afwegen en het onderbouwen van keuzes. Professionals toetsen hun eigen handelen aan hun code, en samen met collega’s reflecteren zij hierop. Zo draagt de beroepscode bij aan de beroepsontwikkeling van de professional en aan die van de beroepsgroep als geheel.
Tijdens de training leren medewerkers hun grenzen kennen (wat verstaan we onder agressie, waar liggen je grenzen, wat zijn de normen en waarden in het team?), agressie herkennen, te analyseren waar het vandaan komt en hoe we ermee om kunnen gaan. Centraal staat de communicatie en het contact met het kind. Hoe kunnen we agressie (weerstand) tijdig herkennen en ‘ombuigen’ en escalatie voorkomen. Bewustwording en inzicht in eigen handelen en attitude staan hierbij centraal.
Training over schoolbegeleiding wordt de medewerker op de hoogte gebracht over de verschillen in begeleidingstrajecten en wordt de medewerker meegenomen in hoe je het beste een schoolbegeleiding vorm kan geven. Daarbij zijn er verschillende scholen en vraagt bijvoorbeeld een cluster 4 school soms iets anders dan kinderen die naar een regulier onderwijs gaan.
Tijdens de training over financiering worden trainees op de hoogte gebracht van de stromingen en verschillende werkwijze vanuit gemeentes rondom de financiën. Zo kunnen medewerkers geheel zelfstandig acteren binnen het begeleidingstraject en weten zij welke financiële toewijzing passend is voor zijn cliënten.

De juiste begeleider

Tijdens het traineeship heb je verschillende supervisie momenten (2 keer per maand) met onze specialist Paula.
Paula is een bevlogen en ervaren gedragsdeskundige die de werknemers van Groei en Glunder advies aanreikt zodat er zo efficiënt mogelijk gewerkt wordt. De kinderen die naar de groepsbegeleiding van Groei & Glunder komen hebben in sterkere mate behoefte aan structuur, grenzen, regels en positieve bekrachtiging. Elk kind behaalt via onze Glundermethode zijn persoonlijke (sociale) doelen in groepsverband en stroomt ook weer uit als die doelen zijn behaald.

Tijdens het traineeship heb je verschillende supervisie momenten (2 keer per maand) met onze specialist Paula.
Paula is een bevlogen en ervaren gedragsdeskundige die de werknemers van Groei en Glunder advies aanreikt zodat er zo efficiënt mogelijk gewerkt wordt.

Wil je in aanmerking komen voor het traineeship?

Groei & Glunder is op zoek naar proactieve, - enthousiaste begeleiders voor het traineeship die bereid zijn in hun eigen toekomst te investeren, geen problemen hebben met flexibele werktijden en zelfstandig zijn in hun doen en denken. Relevante werk- of stage-ervaring is een pré. Continuïteit en structuur binnen de zorg aan kinderen is zeer belangrijk.

Oftewel, wij vragen van jou:
•   Je hebt kennis en ervaring met de doelgroep;
•   Je bent afgestudeerd op Hbo-niveau in de richting (Ortho)Pedagogiek, Psychologie, Social Work, SPH, Pabo of een
     ander kind gerelateerde studie;
•   Je bent een enthousiast, sociaal en gedreven persoon die een proactieve en zelfstandige werkhouding heeft;
•   Je bent leergierig en wilt graag investeren in je eigen ontwikkeling;
•   Je bent flexibel als het om werktijden gaat;
•   Je bent minimaal 4 dagen per week beschikbaar twee jaar inzetbaar;
•   Je staat ingeschreven bij het SKJ of hebt de mogelijkheid tot (voor)registratie;
•   Je bent bereid een studieovereenkomst te tekenen
•   Je woont in Amsterdam of omstreken.

Join the club!

Gemotiveerd geraakt om te komen werken bij Groei & Glunder? 
Stuur dan je motivatie brief en CV naar sollicitaties@groeienglunder.nl
Binnen twee weken zal er contact met je worden opgenomen. 

Telefoon: 020 - 2615085
(voor aanmeldingen bereikbaar van 09:00-12:30)

E-mail: info@groeienglunder.nl
Adres: Houtmankade 334-2 te Amsterdam

© Groei & Glunder 2023 - Alle rechten voorbehouden

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram