Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens.

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Elke gezin dat begeleiding ontvangt van Groei & Glunder krijgt een beveiligd digitaal dossier. Hierin slaan we jullie persoonlijke contactgegevens op, het plan van aanpak, diverse rapportages en verslagen. Mochten er andere hulpverleners betrokken zijn bij jullie gezin kunnen wij deze informatie met hen delen. Met jullie toestemming kunnen we jullie dossier ook delen met andere betrokkenen zoals leerkrachten of familie.
Als er iets in het dossier staat wat niet belangrijk is of echt niet klopt, dan kan je vragen of we dat aanpassen of weghalen. Je kan ons ook vragen om jouw mening over situaties in het dossier te zetten zodat altijd duidelijk is wat jij zelf vindt. Het digitale dossier wordt 20 jaar bewaard. Als je niet wilt dat je dossier bewaard wordt kan je aan Groei & Glunder vragen om je dossier te vernietigen.

Groei & Glunder is wettelijk verplicht je naam, adres, woonplaats en burgerservicenummer in Multisignaal te zetten, een digitaal systeem van gemeenten. Zo kunnen we snel en makkelijk contact leggen met de andere organisaties die jou helpen. Als je dit niet wilt kan je bezwaar maken bij jouw gemeente. Als we vermoeden dat er sprake is van kindermishandeling zijn we wettelijk verplicht dat te melden.

Uit jouw dossier worden gegevens anoniem gebruikt voor verantwoording aan onze financiers, voor controle door de Inspectie en voor onderzoek om jeugdhulp te verbeteren. Wij vragen om je toestemming als wij je gegevens voor iets anders willen gebruiken. Alleen in dringende gevallen wijken wij van deze afspraak af.

Telefoon: 020 - 2615085
(voor aanmeldingen bereikbaar van 09:00-12:30)

E-mail: info@groeienglunder.nl
Adres: Houtmankade 334-2 te Amsterdam

© Groei & Glunder 2023 - Alle rechten voorbehouden

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram