Klachtenregeling

De begeleiders van Groei & Glunder werken jaarlijks samen met vele gezinnen. Dat doen wij met kennis van zaken, met enthousiasme, in overleg en in samenwerking met elkaar. Voor ons staat goede zorg en tevredenheid van de kinderen en ouders voorop. Vaak is dat ook zo en kunnen we samen groeien en glunderen.Soms kan het zijn dat je ontevreden of boos bent en het vertrouwen in een begeleider of onze organisatie aangetast is. Het kan te maken hebben met de manier waarop je je bejegend voelt door een begeleider, of het kan veroorzaakt zijn door de begeleiding van ons als organisatie. Het uiten van onvrede of een klacht, op welke manier dan ook, is belangrijk voor Groei & Glunder. Het geeft ons de gelegenheid aandacht te schenken aan de onvrede, deze te onderzoeken en te beoordelen en zo hopelijk het vertrouwen terug te winnen. Daarnaast kan het bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van onze zorg en het voorkomen van fouten.

Wat te doen bij onvrede?

Bespreek de onvrede met de betrokken medewerker

Onvrede kan je het beste uiten op de plek waar deze ontstaan is. Probeer het ongenoegen te bespreken met degene om wie het gaat. Dat biedt de mogelijkheid direct een oplossing te vinden of eventuele misverstanden recht te zetten. Als het niet mogelijk is de betreffende persoon op dat moment te spreken, biedt een volgende afspraak misschien een goede gelegenheid om vragen of de klacht naar voren te brengen.

Leg de onvrede voor aan een klachtenfunctionaris

Lukt het niet om de onvrede met de betrokken begeleider te bespreken of wil je dat niet, dan kan je een mail sturen naar de klachtencommissaris van Groei & Glunder via blunders@groeienglunder.nl. De klachtenfunctionaris zal dan contact met je opnemen en geeft informatie en advies over hoe omgegaan kan worden met onvrede en over het indienen van een klacht.

Telefoon: 020 - 2615085
E-mail: info@groeienglunder.nl
Adres: Houtmankade 334-2 te Amsterdam

© Groei & Glunder 2021 - Alle rechten voorbehouden

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram