Klachtenregeling

De begeleiders van Groei & Glunder werken jaarlijks samen met vele gezinnen. Dat doen wij met kennis van zaken, met enthousiasme, in overleg en in samenwerking met elkaar. Voor ons staat goede zorg en tevredenheid van de kinderen en ouders voorop. Vaak is dat ook zo en kunnen we samen groeien en glunderen. Soms kan het zijn dat je ontevreden of boos bent en het vertrouwen in een begeleider of onze organisatie aangetast is. Het kan te maken hebben met de manier waarop je je bejegend voelt door een begeleider, of het kan veroorzaakt zijn door de begeleiding van ons als organisatie. Het uiten van onvrede of een klacht, op welke manier dan ook, is belangrijk voor Groei & Glunder. Het geeft ons de gelegenheid aandacht te schenken aan de onvrede, deze te onderzoeken en te beoordelen en zo hopelijk het vertrouwen terug te winnen. Daarnaast kan het bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van onze zorg en het voorkomen van fouten.

Wat te doen bij onvrede?

Bespreek de onvrede met de betrokken medewerker!
Onvrede kan je het beste uiten op de plek waar deze ontstaan is. Probeer het ongenoegen te bespreken met de medewerker die er direct bij betrokken is. Dat biedt de mogelijkheid gelijk een oplossing te vinden of eventuele misverstanden recht te zetten. Als het niet direct mogelijk is de betrokken persoon aan te spreken, dan biedt een volgende afspraak misschien een goede gelegenheid om je vragen of klacht naar voren te brengen.

Hopelijk kan zo je onvrede worden weggenomen. Als het nodig is, kan een (groeps-, locatie-, of zorg)coördinator meedenken over een goede oplossing of meer duidelijkheid geven.

Dien een klacht in bij Groei & Glunder

Klachtenformulier
Lukt het niet om de onvrede met de betrokken begeleider(s) te bespreken, blijft je onvrede desondanks bestaan of wil je niet met de betrokken begeleider in gesprek, dan kan je een klacht indienen door ons klachtenformulier in te vullen en te verzenden. De klachtenfunctionaris zal dan contact met je opnemen en je informeren over de stappen om de klacht op te lossen.


Klachtenportaal Zorg
De klachtenfunctionaris kan je ook informeren over het eventueel indienen van een klacht bij de externe klachtencommissie. Wij zijn daarvoor aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg. Klik hier voor meer informatie. 


AKJ
Je kunt je bij onvrede of klachten over onze hulp laten adviseren en/of ondersteunen door een onafhankelijk vertrouwenspersoon van Jeugdstem. Deze hulp is gratis voor kinderen, jongeren en volwassenen die te maken hebben met jeugdhulp. Lees hier wat het Jeugdstem voor jou kan betekenen.

Telefoon: 020 - 2615085
(voor aanmeldingen bereikbaar van 09:00-12:30)

E-mail: info@groeienglunder.nl
Adres: Houtmankade 334-2 te Amsterdam

© Groei & Glunder 2023 - Alle rechten voorbehouden

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram