Voor verwijzers

Groei & Glunder biedt ambulante school-, groep- en gezinsbegeleiding aan kinderen in de leeftijd van 5 tot 15 jaar oud en hun ouders. Onze doelgroep: kinderen die een achterstand in hun ontwikkeling hebben opgelopen door hun autisme, adhd, lichamelijke en/of verstandelijke beperking. De hulp wordt gefinancierd vanuit een persoonsgebonden budget (PGB), Zorg in Natura (ZIN) of Passend Onderwijs. Groei & Glunder werkt in de regio Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland, Haarlemmermeer, Gooi & Vechtstreek en Kennemerland.

We vinden transparante en heldere communicatie met verwijzers en ouders belangrijk. We doen het tenslotte samen. We zijn snel in ons contact en we houden de lijntjes lekker kort. Bij Groei & Glunder staan we altijd paraat om verwijzers en ouders/verzorgers te woord te staan. Ja, altijd.

Hulp vanuit een Persoons Gebonden Budget (PGB)

Sommige gezinnen kunnen vanwege de hulpvraag van hun kind geen aanspraak maken op familie, een gewone oppas of bso. Voor deze ouders is het belangrijk dat zij af en toe ontlast kunnen worden in de pittige zorgtaak voor hun kind, al is het om een paar uur per week te kunnen werken of om de boodschappen te kunnen doen. Als respijtzorg een onderdeel van de hulpvraag is kan je met een pgb indicatie bij ons terecht.

Hulp vanuit Passend Onderwijs

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Als blijkt dat een kind extra hulp nodig heeft in de klas kan Groei & Glunder worden ingezet voor schoolbegeleiding. Samen met de intern begeleider wordt afgestemd wat nodig is en wordt met de school bepaald of men budget kan vrij maken voor de schoolbegeleiding. Dit wordt Passend Onderwijs genoemd. Dit zijn gelden die vanuit het samenwerkingsverband van de school beschikbaar worden gesteld.

Hulp vanuit Zorg in Natura (ZIN)

De begeleiding is gericht op het hele gezin waarbij enerzijds het doel is de pedagogische vaardigheden van jullie als ouders te versterken en anderzijds het kind vaardigheden aan te leren.

Waar zijn wij niet zo goed in :

Kinderen met ODD, CD, bipolaire stoornis, delirium, depressie, eetstoornis, persoonlijkheidsstoornis of schizofrenie
Kinderen met middelen gebruik/verslaving, migratieproblematiek/radicalisering, trauma of enkel dyslexie. Ouders in een vechtscheiding. Enkel diagnostiek

Overleg

Ben je benieuwd naar ons aanbod of heb je een cliënt die je bij ons aan wilt aanmelden? Bel ons gerust op het nummer 020-2615085. Wij zijn iedere dag tussen 09.00 en 17.00 uur bereikbaar, soms zijn we een beetje druk, dan word je altijd binnen een dag terug gebeld. Geen tijd om te bellen? Dan kan je makkelijk gebruik maken van ons online aanmeldformulier of een mailtje sturen naar info@groeienglunder.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op!

Telefoon: 020 - 2615085
(voor aanmeldingen bereikbaar van 09:00-12:30)

E-mail: info@groeienglunder.nl
Adres: Houtmankade 334-2 te Amsterdam

© Groei & Glunder 2023 - Alle rechten voorbehouden

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram