Nieuwsbericht | PHHaastrecht gaat samen met YOEP

PHHaastrecht (www.phhaastrecht.nl) is voornemens zich ook aan te sluiten bij de netwerkorganisatie van de YOEP-groep. Groei & Glunder is sinds medio 2023 onderdeel van de YOEP-groep.

Over PHHaastrecht

PHHaastrecht werkt als GGZ-instelling met 50 collega’s; (GZ-) psychologen, vaktherapeuten, orthopedagogen, ervaringsdeskundigen en secretarieel medewerkers. Er wordt vanuit 9 locaties in de regio Utrecht-West en Midden-Holland gewerkt, waarbij GGZ wordt geboden aan volwassenen en jeugdigen met, voor het grootste deel, relatief lichte zorgvragen. Daarnaast heeft PHHaastrecht zorgaanbod voor patiënten met stabiele chronische problematiek.

Doordat PHHaastrecht en de YOEP-groep op inhoudelijk vlak de krachten bundelen ontstaat er voor u als cliënt een organisatie met een breed aanbod van begeleiding, advies en ondersteuning binnen de GGZ (Basis en Specialistisch) voor zowel volwassenen als voor jeugd, en Jeugd & Opvoedhulp (J&O).

Door deze samenwerking kan er nog meer bijgedragen worden aan effectieve en betaalbare (jeugd)zorg. De kernwaarden, culturen en manier van werken van de YOEP-groep (incl. Groei & Glunder) en PHHaastrecht sluiten goed op elkaar aan. Innovatie en constante verbeterprocessen zijn de drijfveren voor zowel de medewerkers van PHHaastrecht als voor de medewerkers van de YOEP-groep, evenals het streven naar een hoge cliënttevredenheid. Deze overname is nog wel onder voorbehoud van goedkeuring door de NZa.

Voor cliënten, ouders en verzorgers

Voor u als cliënt van Groei & Glunder of PHHaastrecht verandert er niks. De zorg die wij nu verlenen wordt op dezelfde wijze voortgezet met dezelfde bekende professionele medewerkers. De continuïteit en kwaliteit zal onveranderd worden gewaarborgd.

Voor verwijzers

De krachtenbundeling van PHHaastrecht en de YOEP-groep zal meer integrale hulp opleveren. Voor verwijzers zal er geen wijziging optreden; verwijzingen kunnen op dezelfde manier blijven binnenkomen op de AGB-codes van PHHaastrecht en Groei & Glunder.

Meer weten?

Voor meer informatie over onze organisaties kijkt u op www.yoep.nl, www.groeienglunder.nl en www.phhaastrecht.nl

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via communicatie@yoep.nl of
info@phhaastrecht.nl

Terug naar contact

Telefoon: 020 - 2615085
(voor aanmeldingen bereikbaar van 09:00-12:30)

E-mail: info@groeienglunder.nl
Adres: Houtmankade 334-2 te Amsterdam

© Groei & Glunder 2023 - Alle rechten voorbehouden

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram