Blog | Onze Gender & Eigenheid plannen voor 2023.

We zien steeds meer overlapping met GGZ vraagstukken (bijv. ASS, depressie, angst, persoonlijkheidsproblematiek), ongemak door gebrek aan kennis en handelingsverlegenheid bij professionals en ouders of verzorgers. Er dient vanuit de specifieke gender- en identiteitsvraagstukken verdere verdieping en specialisatie uitgewerkt te worden.

Identiteit en expressie

Er is een constante ontwikkeling naar de verschillende manieren waarop identiteit en expressie tot uiting komt in het leven van kinderen. Het is echter duidelijk dat er ook behoefte is aan het bundelen van informatie voor en over verschillende doelgroepen, ondersteuningsbehoeften en de groeiende inzichten over en connectie met GGZ-vraagstukken. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, jongeren, ouders, betrokkenen en professionals.

Terugkerende thema’s

  • Identiteit (herkenning en uiting),
  • Eigenheid (acceptatie en omgang), 
  • Diversiteit/gender i.c.m. GGZ-vraagstukken,
  • Samenwerking met andere specialisme(n), 
  • Stereotypering en onwetendheid over - en gebrek aan - aansluiting op de leefwereld en specifieke hulpvragen van het kind.

Om het zorgaanbod te versterken en de aansluiting op de hulpvraag te stimuleren is het nodig om een bundeling te maken van de thema’s die aansluiten bij bovenstaande doelgroepen. De behoefte is om dit vorm te geven in de volgende producten en aanbod:

  • Een breed in te zetten psycho-educatie boek;
  • Lezingen en trainingen rondom gender en eigenheid voor professionals  (o.a. wijkteams, specialistische jeugdhulp en jeugdinstellingen);
  • Vertaling van de breed in te zetten psycho-educatie in de vorm van een lesprogramma, workshop en/of training voor scholen;
  • Training, workshop en/of psycho-educatie gericht op het opvoeden en opgroeien voor ouders en verzorgers met kinderen die vastlopen in hun identiteit, diversiteit/gender en eigenheidsontwikkeling.

Onze Gender & Eigenheid begeleiders


Meer weten over de mogelijkheden van Gender & Eigenheid?

 Neem contact op met ons Sjoerd via sjoerd.vanhemert@groeienglunder.nl of neem met het aanmeldteam van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 12:00 telefonisch contact met ons op via 020-2615085.

Terug naar contact

Telefoon: 020 - 2615085
(voor aanmeldingen bereikbaar van 09:00-12:30)

E-mail: info@groeienglunder.nl
Adres: Houtmankade 334-2 te Amsterdam

© Groei & Glunder 2023 - Alle rechten voorbehouden

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram