Kwartiermaker Amsterdam Hoog specialistische Jeugdzorg

Wil jij je inzetten om namens de 10 kernpartners de hoogspecialistische jeugdhulp (HSJH) eenvoudiger beschikbaar te maken voor gezinnen in Amsterdam West of Centrum/Zuid? Wil jij het gebiedsgericht werken verder ontwikkelen in deze stadsdelen? Wil je het netwerk tussen de 10 kernpartners opbouwen en daarin nauw samenwerken met collega’s van de Ouder- en Kindteams (Buurtteams), de Gecertificeerde Instellingen en huisartsen? Dan is deze vacature vast wat voor jou! De tien kernpartners HSJH zoeken 2 kwartiermakers gebiedsgericht werken in stadsdeel West en Centrum/Zuid. In de overige stadsdelen zijn al 4 kwartiermakers actief.


De 10 kernpartners willen kinderen, jongeren en gezinnen passende, aanvullende specialistische jeugdhulp kunnen bieden in hun eigen omgeving. Zij willen eerder (advies of consultatie vóór een eventuele verwijzing) én beter aansluiten bij de context van gezinnen. Ook willen de 10 kernpartners beter aansluiten bij de dagelijkse werkelijkheid van de Gecertificeerde Instellingen, huisartsen en Ouder- en Kindteams en zorgen dat de aanvullende zorg van de 10 kernpartners eenvoudiger gevonden én benut kan worden. Als kwartiermaker werk je aan deze doelen. Om dit als 10 kernpartners gezamenlijk op te zetten wordt er in ieder Amsterdams stadsdeel (Centrum/Zuid samen) namens hen een ‘kwartiermaker gebiedsgericht werken’ aangesteld.

Opdracht
De zgn. ‘Ontwikkelagenda Jeugd Amsterdam – DUO’ (maart 2022) en de leidende principes hierin is het kader van waaruit de kwartiermaker werkt. Van een kwartiermaker gebiedsgericht werken Amsterdam wordt gevraagd om namens de 10 kernpartners aan 2 opdrachten te werken.

 1. Plan van aanpak gebiedsgericht werken namens de 10 kernpartners
  Je ontwikkelt een plan van aanpak voor het gebiedsgericht werken vanuit de 10 kernpartners binnen jouw stadsdeel. Je zorgt dat dit plan van aanpak aansluit bij behoefte van de gezinnen. Daarnaast sluit het plan aan bij de behoefte van de verwijzers naar de hoog specialistische jeugdzorg. Je werkt oplossingsgericht.
  Activiteiten:
 • het zorgaanbod (en de teams) van de 10 kernpartners in het eigen stadsdeel leren kennen
  en zorgen voor meer integrale en samenhangende zorg vanuit de 10 kernpartners samen;
 • meedenken en het in gang zetten van de oplossingen voor de missing links
 • een betere toegang tot de zorg vanuit de 10 kernpartners organiseren inclusief het
  vormgeven van consultatie & advies (inzet van zorg vóór een eventuele verwijzing);
 • de van belang zijnde netwerken en projecten in stadsdelen leren kennen en verbinden. De
  projecten van een aantal kernpartners (zoals mogelijk. Jeugdspecialist in de Buurt (JIB) in
  Noord en Handen in de Wijk (HidW in Zuidoost en Nieuw-West) verbinden aan álle
  kernpartners en zorgen voor doorontwikkeling, in samenwerking met in ieder geval OKT (en buurtteams),GI, huisartsen;
 • continu adviseren van de stedelijke ‘stuurgroep gebiedsgericht werken’ (aantal directeuren
  namens de 10 kernpartners) gericht op de manier waarop er beter samen gewerkt kan
  worden. Of hoe betere hulp georganiseerd moet worden vanuit de 10 kernpartners. Een
  advies kan zowel op ondersteuning van de zorg (bv. ICT of huisvesting) als op de inhoud
  gericht zijn (bv. slimmer organiseren van de zorg, meer verbinding met preventie, andere (informele) netwerken of het ontwikkelen van andere vormen van zorg namens de 10 kernpartners).
 1. Netwerk met Ouder- en Kindteams (Buurtteams), huisartsen en Gecertificeerde Instellingen. Je vormt met je collega’s vanuit de Ouder- en Kindteams (en Buurtteams), Gecertificeerde Instellingen en waar mogelijk de huisartsen in het stadsdeel een coördinerend netwerk dat samen zorgt voor een verbreding van het plan van aanpak van de 10 kernpartners naar de dagelijkse werkelijkheid van de gezinnen en deze (verwijzende) partijen en hun behoeften daarin.
  Activiteiten:
 • met elkaar bredere kennis (en data) over het stadsdeel vergaren en inzicht krijgen in wat er in dit stadsdeel goed gaat, wat er mist, en wat er nodig is, hiervoor de input vanuit alle partijen bundelen;
 • Al bestaande (informele) netwerken opzoeken, deelnemen en verbinden.
 • met deze kennis en vanuit data toewerken naar meer samenhangende zorg aan gezinnen
  (jeugd en volwassenen) en vormgeven van nieuwe gebiedsgerichte initiatieven of
  samenwerkingen;
 • Adviserende rol vanuit het coördinerend netwerk aan de stedelijke stuurgroep
  gebiedsgericht werken.

Wie ben jij?
• Je bent op dit moment werkzaam bij één van de 10 kernpartners HSJH;
• Je hebt academisch of hbo+ werk- en denkniveau en ruime relevante werkervaring;
• Je bent 24 – 36 uur per week inzetbaar en committeert je aan deze opdracht tot 1
januari 2024 (in overleg mogelijk langer);
• Je hebt ervaring in het inrichten en leiden van complexe (verander) projecten;
• Je bent bestuurlijk en organisatie-sensitief;
• Je schakelt snel tussen analytisch en strategisch denkwerk en operationele uitvoering
waarbij je de krachten en ideeën van anderen weet te benutten;
• Je bent creatief, houdt van een uitdaging en kan werken in een onzekere, te ontwikkelen context;
• Jouw competenties zijn gericht op netwerken en verbinden, richting geven,
communiceren, pro-activiteit, creativiteit, zelfstandigheid en resultaatgerichtheid.

Positionering en inschaling
De werving vindt in eerste instantie plaats binnen het personeelsbestand van de 10 kernpartners HSJH. De 6 kwartiermakers werken nauw met elkaar samen en vormen één team. Ze worden op de inhoud van de opdracht aangestuurd door een stuurgroep van een aantal directeuren vanuit de 10 kernpartners. Om deze aansturing goed mogelijk te maken worden de kwartiermakers voor de duur van de opdracht gedetacheerd bij SIGRA, het regionale samenwerkingsverband van organisaties in zorg en welzijn. Hiërarchisch vallen de kwartiermakers onder hun huidige leidinggevende bij één van de 10 kernpartners.


Inschaling: schaal 12 Jeugdzorg CAO. Deze inschaling komt overeen met schaal 11-12 CAO Sociaal werk, schaal 65 CAO gehandicaptenzorg en schaal 65 CAO GGZ. Aangezien het een tijdelijke functie (via detachering) betreft wordt er mogelijk gewerkt met een toelage.

Solliciteren of meer informatie?
Martin Pol en Harvey Sandriman zijn voor deze vacature eerste aanspreekpunt. Informatie over de vacature kan je (i.v.m. de vakanties) bij hen inwinnen tot 18 juli as. Na 18 juli kan je terecht bij Lidwien Schweitzer. Solliciteren kan tot en met 15 augustus as. Je sollicitatie en CV kan je direct mailen naar Martin en Harvey via onderstaande emailadressen.


Martin Pol (directeur zorg Levvel Amsterdam): m.pol@levvel.nl of 06 40654890
Harvey Sandriman (regiodirecteur iHUB): harvey.sandriman@ihub.nu of 06 36481314
Lidwien Schweitzer (programmanager Arkin): lidwien.schweitzer@arkin.nl of 06 46073297

Telefoon: 020 - 2615085
E-mail: info@groeienglunder.nl
Adres: Houtmankade 334-2 te Amsterdam

© Groei & Glunder 2022 - Alle rechten voorbehouden

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram