Amsterdam 020 - 2615085 info@groeienglunder.nl
stock1

Groei & Glunder biedt ambulante school, thuis en gezinsbegeleiding aan kinderen in de leeftijd van 5 tot 15 jaar oud. Wij richten ons op kinderen die een achterstand in hun ontwikkeling hebben opgelopen door hun autisme, adhd, lichamelijke en/of verstandelijke beperking. De hulp wordt gefinancierd vanuit een persoonsgebonden budget (PGB), Zorg in Natura (ZIN) of Passend Onderwijs.

Groei & Glunder werkt in de regio Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland, Haarlemmermeer, Gooi & Vechtstreek en in de stad Haarlem.

De begeleiding die Groei & Glunder biedt is gericht op het verkleinen van een eventueel opgelopen ontwikkelingsachterstand en het anderzijds vergroten van de competenties van de omgeving om zelf de zorg te kunnen dragen voor een gewenste ontwikkeling van het kind.

Overleg

Ben je benieuwd naar ons aanbod of heb je een cliënt die je bij ons aan wilt aanmelden? Bel ons gerust op het nummer 020-2615085. Wij zijn iedere dag tussen 09.00 en 18.00 uur bereikbaar, waarbij ons aanmeld team iedere dag tussen 09.00 en 12.00 aan het werk is. Na 12.00 uur neemt de administratie de telefoon aan en zal er een bel afspraak voor je worden ingepland. Je wordt altijd binnen een dag terug gebeld.  Geen tijd om te bellen? Dan kan je makkelijk gebruik maken van ons online aanmeldformulier of een mailtje sturen naar info@groeienglunder.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op!

Zorg In Natura – hulp vanuit Segment B

Als er sprake is van enkelvoudige problematiek wordt een hulptraject vanuit Segment B ingezet. Het kind of het gezin loopt vast op een bepaald leefgebied en heeft hier extra ondersteuning bij nodig. Het gaat hier om hulptrajecten waarbij het kind of ouders een duwtje in de rug nodig hebben om te leren omgaan met bepaald gedrag. Vaak zijn een aantal begeleidingen al voldoende om het gezin weer op de rit te krijgen.

Wij zijn ingekocht op de volgende profielen:

Doelgroep

Kinderen met Autisme, Adhd, verstandelijke en of lichamelijke beperking

Profielen

Profiel 1: intensief, duurzaam licht en duurzaam zwaar.
Profiel 2: intensief, duurzaam licht en duurzaam zwaar.
Profiel 5: intensief, duurzaam licht en duurzaam zwaar.
Profiel 7: intensief, duurzaam licht en duurzaam zwaar.
Profiel 8: intensief, duurzaam licht en duurzaam zwaar.
Profiel 9: intensief, duurzaam licht en duurzaam zwaar.

Zorg In Natura – hulp vanuit Segment C

Als er sprake is van meervoudige problematiek wordt een hulptraject vanuit Segment C ingezet. De gezinssituatie is vaak ontwricht door de ontwikkelingsstoornis van het kind. Het kind en/of het gezin loopt vast op meerdere leefgebieden en heeft hier extra ondersteuning bij nodig. Het gaat hierbij om intensieve hulptrajecten om enerzijds de pedagogische vaardigheden van ouders te versterken en anderzijds het kind vaardigheden aan te leren. Het gehele gezinssysteem staat centraal waarbij een gezinsbegeleider wekelijks met het gezin aan de slag gaan.

Wij zijn ingekocht op de volgende profielen:

Doelgroep

Kinderen met Autisme, Adhd en Dyspraxie

Profielen

Profiel 2: Intensief en Duurzaam Licht
Profiel 5: Intensief en Duurzaam Licht

Hulp vanuit een PGB

Sommige gezinnen kunnen vanwege de hulpvraag van hun kind geen aanspraak maken op familie, een gewone oppas of bso. Voor deze ouders is het belangrijk dat zij af en toe ontlast kunnen worden in de pittige zorgtaak voor hun kind, al is het om een paar uur per week te kunnen werken of om de boodschappen te kunnen doen. Als respijtzorg een onderdeel van de hulpvraag is kan je met een pgb indicatie bij ons terecht.

Hulp vanuit Passend Onderwijs

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Als blijkt dat een kind extra hulp nodig heeft in de klas kan Groei & Glunder worden ingezet voor schoolbegeleiding. Samen met de intern begeleider wordt afgestemd wat nodig is en wordt met de school bepaald of men budget kan vrij maken voor de schoolbegeleiding. Dit wordt Passend Onderwijs genoemd. Dit zijn gelden die vanuit het samenwerkingsverband van de school beschikbaar worden gesteld.

Waar zijn wij niet zo goed in :

Kinderen met ODD, CD, angststoornis, bipolaire stoornis, delirium, depressie, eetstoornis, persoonlijkheidsstoornis of schizofrenie
Kinderen met middelen gebruik/verslaving, migratieproblematiek/radicalisering, trauma of enkel dyslexie
Ouders in een vechtscheiding
Systeemproblematiek
Enkel diagnostiek