Amsterdam 020 - 2615085 info@groeienglunder.nl

Waarom is Groei & Glunder anders?
Groei & Glunder is een uniek concept binnen de zorg aangezien er uitsluitend jonge enthousiaste psychologen en pedagogen in dienst zijn. Naast vakinhoudelijke kennis worden onze medewerkers ook geselecteerd op persoonlijkheid. Onze begeleiders zijn energieke persoonlijkheden met een open karakter en ambitieuze doelstellingen. Hierdoor is het o.a. mogelijk om voor ieder kind een unieke vorm en inhoud van begeleiden aan te bieden. Wij werken niet met vaste protocollen, maar vanuit jouw hulpvraag. Onze begeleiders gaan laagdrempelig te werk en staan daarmee dicht bij het kind.

Wat houdt de term ‘Begeleider’ in?
Een begeleider is iemand die jou en jouw gezin ondersteunt in de opvoeding. De begeleider stimuleert de sociaal, emotionele en persoonlijke ontwikkeling van de kinderen en biedt extra ondersteuning tijdens belangrijke overgangsmomenten zoals het ochtend -en avondritueel. De begeleider stelt samen met ouders de hulpvraag vast en vormt vanuit dat kader ontwikkelingsgerichte doelen voor ieder kind.

Aangezien iedere medewerker van Groei & Glunder een andere achtergrond heeft van kinderpsycholoog, sociaal pedagogisch medewerker tot aan juf zal er per hulpvraag gekeken worden welke begeleider het beste bij jou en jouw gezin past.

Welke rol spelen ouders in het begeleidingsproces van hun kind(-eren)?
Ouders worden zo veel mogelijk betrokken bij het begeleidingsproces van hun kind(-eren) middels wekelijkse contactmomenten en evaluatie momenten. Een goede samenwerking met ouders heeft tot gevolg dat het kind de geleerde vaardigheden niet alleen tijdens de begeleiding maar ook in de dagelijkse thuissituatie laat zien.

Hoe lang duren de begeleidingen van Groei & Glunder?
Afhankelijk van de hulpvraag van ouders duren de individuele begeleidingen gemiddeld twee uur.

Vanaf hoe oud kan ik mijn kind met ADHD aanmelden voor individuele begeleiding?
Mits het kind er aan toe is raden wij aan om te starten met individuele begeleiding vanaf een leeftijd van vijf jaar.

Wat kan Groei & Glunder betekenen op school?
Groei & Glunder biedt gespecialiseerde schoolbegeleidingen. Deze begeleidingen kunnen gespitst zijn op extra begeleiding bij schoolwerk maar ook op gedragsproblemen in de klas. In overleg met het schoolteam (leerkrachten, intern begeleidsters, zorg coördinatoren, etc.) wordt een begeleidingsplan opgesteld waar beide partijen nauw zullen samenwerken om het kind zo doelgericht mogelijk te kunnen begeleiden.

Mijn kind heeft autisme en last van woede aanvallen wat kunnen jullie voor ons betekenen?
Groei & Glunder begeleidt onder andere kinderen met een ontwikkelingsstoornis. Dit houdt in dat wij, afhankelijk van de hulpvraag, kinderen stimuleren in het ontwikkelen van vaardigheden met betrekking tot de sociaal, emotionele en persoonlijke ontwikkeling. Hierbij maken wij gebruik van verschillende middelen en vormen van begeleiding. Middels onder andere rollenspellen, oefeningen en huiswerk zal het kind in vaardigheden getraind worden om beter met zijn woede aanvallen om te kunnen gaan.

Hoe meld ik mijn kind af in geval van ziekte?
Het is fijn als je zo tijdig mogelijk aan onze begeleider kan laten weten wanneer de begeleiding niet door kan gaan. In geval van ziekte geldt een afmeldings-regeling van 48 uur. Je kunt dit per mail of telefoon laten weten.