Amsterdam 020 - 2615085 info@groeienglunder.nl

Middels het aanbieden van doelgerichte opdrachten en spellen biedt Groei & Glunder een stimulerende opvoedomgeving waarbij kinderen op hun ontwikkelingsniveau worden benaderd en waar ruimte wordt gecreëerd voor de sociaal, emotionele en persoonlijke ontwikkeling. Groei & Glunder werkt met de ‘Spelenderwijs leren’ methode. Wat betekent dat wij vanuit de plezierbeleving van het kind aan doelen werken die betrekking hebben op het ontwikkelen en stimuleren van bepaalde vaardigheden. Vanuit het competentiemodel stimuleert de begeleider positief adequaat gedrag bij het kind en worden situaties gecreëerd om aan een vaardigheid te werken. Zo is de kans het grootst dat een kind goed met zijn leerdoelen kan oefenen en dat doet tijdens een begeleiding die hij als plezierig ervaart. Daarbij zal altijd rekening worden gehouden met de mate waarin de jeugdige in staat is om nieuw gedrag aan te leren, te generaliseren en te integreren in zijn handelen, zodat dit nieuwe gedrag niet afhankelijk is van externe ondersteuning. De wijze waarop de individuele begeleiding vorm wordt gegeven is afhankelijk van de hulpvraag van ouders. De individuele begeleiding is erop gericht om de vaardigheden van het kind te vergroten.

Deze vaardigheden kunnen o.a. betrekking hebben op: 

Stimulering van de sociaal, emotionele, persoonlijke en/of motorische ontwikkeling
Zelfredzaamheid
Emotieregulatie
Gedragsveranderingen
Sociale vaardigheden
Zelfbeeld en zelfvertrouwen
Ondersteuning in de algemeen dagelijkse levensvaardigheden
Plannen en Structureren