Amsterdam 020 - 2615085 info@groeienglunder.nl

School begeleiding

Kinderen brengen een groot deel van de dag op school door. De interactie met leraren en leeftijdsgenoten draagt bij aan hun ontwikkeling. Groei & Glunder helpt kinderen weer met plezier naar school te gaan. De schoolbegeleiding van Groei & Glunder richt zich op het vergroten van de sociaal emotionele vaardigheden van het kind in de klas. Er wordt intensief samengewerkt met de intern begeleider en leerkracht om de leer omgeving van het kind zo in te richten dat het kind zich optimaal kan ontwikkelen.

school

De wijze waarop de schoolbegeleiding wordt vorm gegeven is afhankelijk van de hulpvraag van ouders en school. Hulpvragen kunnen o.a. betrekking hebben op:

Interactie met andere leerlingen.
Overprikkeling in de klas.
Het niet mee kunnen komen met het dagritme van de klas.
Hulp tijdens de gym en / of buitenspelen.
Een schaduw in de klas.
Overgang basis naar middelbaar onderwijs.