Amsterdam 020 - 2615085 info@groeienglunder.nl

Groei & Glunder is gestart met naschoolse groepsbegeleiding voor kinderen van het speciaal (basis) onderwijs. Het doel van deze naschoolse groepsbegeleiding is kinderen een plek te bieden waar de voorwaarden worden geboden om gestructureerd te kunnen leren spelen en ontspannen.

De kinderen spelen in kleine groepjes, begeleid door twee of drie professionals die zorgen voor structuur, duidelijkheid en positieve bekrachtiging. In een gestructureerde speel situatie krijgen de kinderen de ruimte om te ontspannen, te spelen en te oefenen aan een stukje zelfstandigheid en sociaal contact. Zo kunnen aangeleerde vaardigheden in de praktijk worden gebracht of kunnen vaardigheden worden verbeterd in het contact met andere kinderen. En dat doen we het liefst tijdens het buitenspelen, met het een groot speelplein voor de deur hebben de kinderen alle ruimte om lekker te kunnen rennen en ravotten!

Voor wie?

De kinderen die naar de naschoolse groepsbegeleiding van Groei & Glunder komen hebben een extra ondersteuningsbehoefte waardoor zij niet bij een reguliere buitenschoolse opvang, oppas oma of mantelzorger terecht kunnen. Deze kinderen hebben in sterkere mate behoefte aan structuur, grenzen, regels en positieve bekrachtiging.

Wij hebben een groep voor kinderen in de onderbouw en een groep voor kinderen in de bovenbouw.

Praktische zaken

Onze groep is gevestigd in de Van Detschool in Amsterdam Zuid en in SBO het Spectrum in Amsterdam Oost. Onze groep is vijf dagen per week tot 17.30 uur. Wij bieden per kind maximaal twee dagen in de week gespecialiseerde groepsbegeleiding.

De groep is open voor alle kinderen uit de buurt! Als kinderen naar een andere school gaan dan de van Detschool of het Spectrum komen wij deze kinderen ophalen van school met ons busje. Hierbij vinden wij het belangrijk dat de kinderen niet langer dan een kwartiertje in ons busje hoeven te zitten. Als de ophaallocatie langer dan een kwartiertje rijden is helpen we ouders graag met het vinden van een andere passende oplossing.

De groep is open tot half zes, ouders zijn tussen 17.00 en 17.15 uur welkom om de kinderen te komen ophalen. Wij regelen geen vervoer naar huis!

Wat doen we niet?

Om de veiligheid van de groep te kunnen garanderen kunnen we helaas geen plekje bieden aan kinderen die weglopen of kinderen met verbaal of fysiek agressief gedrag.