Amsterdam 020 - 2615085 info@groeienglunder.nl

Thuis begeleiding

Groei & Glunder biedt thuis begeleiding aan kinderen die extra steun kunnen gebruiken in de sociale, emotionele of persoonlijke ontwikkeling. Soms kan een situatie thuis of op school invloed hebben op  het gedrag en zelfvertrouwen van een kind.

Bagpack

School begeleiding

Groei & Glunder biedt schoolbegeleiding aan kinderen op het regulier of speciaal onderwijs.

Groei & Glunder biedt ook Individuele begeleiding aan kinderen met een ontwikkelingsstoornis. Hiermee wordt gedoeld op:

De begeleiding van kinderen binnen het autisme spectrum (Klassiek Autisme, Asperger, Pdd-Nos & MCDD).
De begeleiding van kinderen met ADHD of ADD.
De begeleiding van kinderen met een gedragsstoornis als ODD of CD.
De begeleiding van kinderen met angst en stemmingsstoornissen.
De begeleiding van kinderen met leerproblematieken als Dyslexie, Dyscalculie en NLD.
De begeleiding en verzorging van kinderen met een lichte tot zware verstandelijke beperking.
De begeleiding en verzorging van kinderen met lichamelijke of motorische problemen.

Onze diensten