Amsterdam 020 - 2615085 info@groeienglunder.nl

Loïs

Koosje

Hallo mijn naam is Koosje, sociaal pedagogisch hulpverlener. In mijn studiejaren heb ik mij georiënteerd op de autisme spectrum stoornis. Bij Groei & Glunder werk ik vol passie op het speciaal onderwijs, regulier onderwijs, bij gezinnen thuis en begeleid ik op onze gespecialiseerde groepsopvang. Mijn grootste motivatie in het werken met de kinderen, gezinnen en scholen is zien hoe hard iedereen zijn best doet om gewenste situaties mogelijk te maken. Het harde werken doet iedereen maar niet iedereen kent de “juiste” stappen die hiervoor nodig zijn. Ik denk graag mee om die stappen samen te bedenken en te realiseren.

Noortje

Paula

Paula is een bevlogen en ervaren gedragsdeskundige die de werknemers van Groei en Glunder advies aanreikt zodat er zo efficiënt mogelijk gewerkt wordt. Zij bekijkt elke situatie objectief en maakt weloverwogen keuzes. Paula is het geheime wapen van Groei & Glunder!

Vicky

Geanne

Sanne

Ik ben Sanne, een ambitieuze pedagoog met een creatief oplossingsvermogen. Probleemgedrag zie ik als een uitdaging. Ik ben optimistisch en geniet van de kinderen om mij heen.

Zita

Ik ben Zita, een psycholoog met een bijzonder geduldig karakter. Door mijn vriendelijkheid en zorgzame karakter ontstaat een natuurlijke structuur waar kinderen als vanzelf in meegaan.

Julia

Ik ben Julia een rustige ontwikkelingspsycholoog die uitgaat van de positieve karaktereigenschappen van een kind. Deze positieve benadering zorgt voor groei in de zelfwaardering en het zelfvertrouwen. Ik benader kinderen op een oprechte en kalme manier, waardoor snel een vertrouwensband ontstaat. Deze band biedt kinderen ondersteuning en zorgt ervoor dat kinderen stappen durven zetten die ze zonder deze steun niet zouden durven zetten.

Golnaz

Ik ben Golnaz, een psychologie student met een brede interesse in ontwikkeling van kinderen en adolescenten. Ik heb een goed inlevingsvermogen en vind het belangrijk dat kinderen de aandacht krijgen die ze nodig hebben.

Anna

Ik ben Anna en ik heb veel ervaring en kennis in het begeleiden van kinderen, in mijn functie als pedagogisch begeleider en als leerkracht.
Mijn zachte benadering komt hierin sterk naar voren. Ik zie het als een uitdaging om kinderen zo te begeleiden dat ze hun eigen kracht leren ontdekken en hun eigen pad leren volgen.

Dana

Ik ben Dana, door écht te luisteren naar het kind, maak ik snel verbinding met ze.
Door op een speelse manier structuur te bieden, gaan kinderen hier vanzelf in mee.
Consequent zijn en samen naar oplossingen zoeken is mijn kracht.

Ilse

Ilse is een student in opleiding en studeert pedagogische wetenschappen. Ze is erg enthousiast om aan de slag te gaan!

Zara

Ik ben Zara, een enthousiaste pedagoog in opleiding. Ik vind het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind en van daaruit met het kind op een passende en speelse manier aan doelen te werken.

Jamie

Mijn naam is Jamie, orthopedagoog in opleiding met een passie voor de jeugdhulpverlening. Ik beschik over een grote dosis enthousiasme, laat me graag meenemen in de fantasie- en belevingswereld van kinderen en hecht veel waarde aan een positieve benadering.

Mila

Ik ben Mila, een enthousiaste pedagoog met een creatief oplossingsvermogen. Door mijn manier van contact leggen, voelen kinderen zich vaak snel op hun gemak en wordt er op een speelse manier aan doelen gewerkt.

Afra

Ik ben basispsycholoog kind en jeugd. Ik vind het belangrijk om veel aandacht te besteden aan het opbouwen van een veilige en vertrouwde band met kinderen. De sterktes en talenten van een kind neem ik altijd mee in mijn plannen en activiteiten.

Lara

Ik ben Lara, een hardwerkende orthopedagoog. Ik zorg dat in chaotische situaties de rust terug keert. Uitdagingen ga ik niet uit de weg en zie in elke omstandigheid een oplossing.

Mara

Ik ben Mara een enthousiaste en geïnteresseerde pedagoog, van nature leg ik makkelijk contact, met zowel kinderen als ouders. Ik werk met de gezinnen actief naar een goede pedagogische relatie en vanuit wederzijdse betrokkenheid, zodat gestelde doelen behaald worden.

Eva

Ik ben Eva, een afgestudeerd Maatschappelijk Werker en Toegepast Psycholoog. Ik werk vanuit mijn expertise en vanuit mijn hart met gezinnen. Elk gezin is anders, zo ook elke behoefte en elke aanpak. Het is voor mij daarom erg belangrijk ouders en kinderen echt te leren kennen en begrijpen. Samen met ouders en kinderen kan ik dan opzoek naar oplossingen.

June

Ik ben June, een rustige en geduldige pedagoog met een positieve benadering.
Samen met de kinderen werk ik graag op een speelse en creatieve manier aan doelen waardoor ik aansluit bij hun belevingswereld. Daarbij hecht ik veel waarde aan de omgeving waarin het kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Lisa

Ilse

Vera

Ik ben Vera, een enthousiaste pedagoog. Door mijn inlevingsvermogen en analytisch denken heb ik al gauw door waar ik hulp kan bieden. Door mijn empathische en optimistische houding voelen gezinnen zich al snel op hun gemak. Vanuit wederzijdse betrokkenheid wordt er geïnvesteerd in het behalen van gestelde doelen waar authenticiteit centraal staat.

Franka

Mijn naam is Franka Beuming, ik ben 29 jaar en ik ben nu sinds een jaar werkzaam bij Groei en Glunder. Op dit moment werk ik als gezinsbegeleider en zorg- coördinator. Het mooie en fijne bij Groei en Glunder vind ik dat we er alles aan doen om de kinderen en gezinnen te bieden wat er nodig is, in verschillende omgevingen om in eigen tempo te kunnen groeien. Ieder kind en ieder gezin heeft iets anders nodig en om hierin mee te mogen denken en te helpen is voor mij iedere dag weer opnieuw een feestje!

Laurien

Ik ben Laurien, een sociaal pedagogisch hulpverlener. Ik zet graag creativiteit in om met de kinderen aan de slag te gaan. Door samen met het kind activiteiten te ondernemen werkt zij op een speelse manier aan de gestelde doelen.

Anne-Sophie

Ik ben Anne-Sophie, de oprichtster van Groei & Glunder. Persoonlijk contact, korte lijnen en ontwikkelingsmogelijkheden voor ouder, kind én begeleiders zijn voor mij belangrijke uitgangspunten. Helaas werk ik niet meer met de kinderen en houd ik mij vooral bezig met de doorontwikkeling van ons prachtige familiebedrijf, zodat we ongestoord kunnen blijven groeien én glunderen!

Emile

Als groeicoördinator zorg ik ervoor dat de backoffice meegroeit met de organisatie. Het doel is om begeleiders zo min mogelijk administratie te geven zodat zij zoveel mogelijk tijd aan de kinderen kunnen besteden.

Petra

Laura

Bram

Zoë

Ik ben Zoë, een positief ingestelde klinisch ontwikkelingspsycholoog en ik ga geen enkele uitdaging uit de weg. Balans in een gezin vind ik belangrijk en zet alles in om dit te doen slagen. Met mijn rustige en doortastende aanpak weet ik hoe ik kinderen kan helpen.

Liza

Liza is een hardwerkende orthopedagoog in opleiding met een open blik. Zij observeert nauwkeurig waardoor zij ziet waar het probleem ligt en gaat vanuit hier aan de slag. Liza weet waar haar krachten liggen en benut deze optimaal door op een speelse manier met kinderen te werken.

Iris

Iris is een innemende pedagoog in opleiding die graag met kinderen werkt en hen op een leuke, speelse manier leert hoe om te gaan met grenzen en beloningen. Structuur is haar rode draad!

Anouk

Anouk is een vrolijke, initiatiefrijke kinderpsycholoog die met rust en geduld aan de slag gaat met kinderen. Zij luistert naar de wensen van ouders en kijkt vanuit het perspectief van het kind om op deze manier een overeenkomend plan op te stellen.

Lukas

Lukas is een stoere, assertieve orthopedagoog in opleiding die spelenderwijs kinderen kan laten kennismaken met gepast gedrag. Hij is creatief in het bedenken van oplossingen en heeft een open houding, zowel naar het kind als de ouders.