Coronabeleid

Het kabinet is bezig met een openingsplan en steeds meer mensen worden gevaccineerd. Omdat we er nog niet zijn is het belangrijk dat we met elkaar de geldende maatregelen goed in acht nemen. Hieronder de belangrijkste punten:

· Aanvullende veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn op basisscholen en kinderopvang:
· Actieve veiligheidsmaatregelen voor ouders: Ouders die kinderen van de groepen 1 tot en met 6 brengen en halen moeten buiten de school blijven. Ook houden ze afstand en dragen ze een mondkapje.
· Actieve veiligheidsmaatregelen voor kinderen: Kinderen van groep 7 en 8 komen zoveel mogelijk zelf naar school. Ook zijn er gespreide begin- en eindtijden en pauzes, om contacten te beperken. Scholen krijgen het dringende advies om leerlingen van groep 7 en 8 een mondkapje te laten dragen buiten de klas, als zij geen afstand kunnen houden tot leerlingen uit andere klassen.
· Actieve veiligheidsmaatregelen voor onderwijspersoneel: Onderwijspersoneel dat lesgeeft aan groep 7 en 8 kan desgewenst een mondkapje of faceshield dragen. Dit is niet verplicht. Onderwijspersoneel houdt zoals altijd 1,5 meter afstand tot elkaar. Tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en personeel is dat niet verplicht.
· Vanaf 25 juni 2021  zijn er buiten geen regels meer voor het aantal mensen in groepen. Houd wel 1,5 meter afstand
· Vanaf 25 juni 2021 mag je thuis onbeperkt aantal bezoekers ontvangen. Houd hierbij wel de basisregels in acht.
· Vanaf 25 juni 2021  is dragen van een mondkapje alleen binnen verplicht op plekken waar geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Denk hierbij aan het OV. Op luchthavens, in vliegtuigen en op middelbare scholen is het mondkapje wel verplicht
· Als via bron- en contactonderzoek of de Coronamelder app blijkt dat je contact hebt gehad met een positief getest iemand, dan blijf je bij geen klachten 5 dagen in thuisquarantaine en laat je je testen op dag 5. Bij negatief is je quarantaine beëindigd.
LET OP: Bij verkoudheidsklachten, benauwdheid of koorts van een van jullie gezinsleden dient dit uiterlijk 24 uur van te voren door de ouders/verzorgers aan de begeleider te worden gemeld. De begeleiding zal OF worden verplaatst OF plaats vinden op een andere locatie (mits het kind zelf geen klachten heeft)
Groei & Glunder volgt de onderstaande richtlijnen:
· Tussen kinderen onderling is 1,5 meter afstand houden niet nodig.
· Tussen begeleiders en kind moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
· Tussen begeleiders onderling en ouders/verzorgers moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.

Richtlijnen van het RIVM contact met andere mensen*:

Voor buiten:
· Er zijn geen regels meer voor het aantal mensen in groepen. Houd hierbij wel 1,5 meter afstand
· Het dragen van een mondkapje is vanaf 13 jaar verplicht in publieke binnenruimtes waar geen 1,5 meter afstand kan worden gehandhaafd en het OV
· Amateurwedstrijden mogen weer. Publiek is weer welkom
· Beperk het aantal reisbewegingen.
Voor binnen:
· Bij bezoek thuis zijn er geen regels meer voor het aantal bezoekers. Houd hierbij wel 1,5 meter afstand
· Komt u terug uit een gebied met een oranje reisadvies vanwege corona, dan gaat u 10 dagen in thuisquarantaine. U laat zich op dag 5 testen. Bij een negatieve testuitslag mag u op dag 11 weer naar buiten.

Niet vergeten:

· Houd altijd 1,5 meter afstand.
· Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
· Nies en hoest in uw elleboog.
· Was vaak uw handen met zeep.
· Bent u verkouden? Blijf dan thuis!
· Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.
· Werk zoveel mogelijk thuis.
· Draag een mondkapje in alle binnenruimtes waar geen 1,5 meter afstand kan worden gehandhaafd en in het openbaar vervoer

Uitgangspunten

1. Groei & Glunder volgt de uitgangspunten van het RIVM en de GGD;
2. De veiligheid en gezondheid van onze cliënten en collega’s staan voorop;
3. Waar mogelijk blijft Groei & Glunder op een veilige manier hulp bieden aan gezinnen;
4. Zorginhoudelijke collega’s hebben geen (of op de groep zo min mogelijk) fysiek contact met elkaar, zowel privé als zakelijk.

Doorgang begeleiding

Hygiënebeleid

Ons clubhuis is tijdens de coronaperiode beperkt open. Heb je een ruimte nodig voor een afspraak of begeleiding of lukt het je niet om thuis te werken? Contact Backoffice of je zorgcoördinator om toegang tot het clubhuis te bespreken. Alle afspraken vinden tijdens de begeleiding thuis of middels videobellen plaats.

Algemeen hygiënebeleid

De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

· Was je handen ieder uur met water en zeep;
· Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
· Raak je neus, mond en gezicht zo min mogelijk aan;
· Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct in de prullenbak;
· Geen handen schudden;
· Beperk het fysieke contact met je cliënt;
· Beperk het fysieke contact tussen cliënten onderling;
· Beperk het fysieke contact met collega’s.
Hoe moet je je handen wassen?

1. Maak je handen goed nat;
2. Neem wat vloeibare zeep uit een pompje;
3. Wrijf de handen lang genoeg over elkaar, zorg dat de boven- en onderkant goed bedekt zijn met zeep;
4. Wrijf hierbij goed alle vingertoppen in;
5. Wrijf ook tussen de vingers;
6. Neem ook de polsen mee;
7. Spoel de zeep zorgvuldig af met stromend water;
8. Droog je handen goed af met een PAPIEREN handdoekje, vergeet hierbij niet de huid tussen de vingers.

Telefoon: 020 - 2615085
E-mail: info@groeienglunder.nl
Adres: Houtmankade 334-2 te Amsterdam

© Groei & Glunder 2021 - Alle rechten voorbehouden

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram