Amsterdam 020 - 2615085 info@groeienglunder.nl

Laatste update:
vrijdag 20 maart, 11.00 uur

De situatie in Nederland rondom het coronavirus verandert per dag. Wij houden de situatie nauwlettend in de gaten en doen er alles aan om duidelijkheid te verschaffen rondom onze begeleidingen.

Op deze pagina worden de volgende onderwerpen besproken:

 • Uitgangspunten
 • Doorgang begeleiding
 • Hygiënebeleid
 • Laatste email
 • Contactpersoon

Uitgangspunten

Onze 5 uitgangspunten:

 1. Groei & Glunder volgt de uitgangspunten van het RIVM en de GGD;
 2. De veiligheid en gezondheid van onze cliënten en collega’s staan voorop;
 3. Waar mogelijk blijft Groei & Glunder op een veilige manier hulp bieden aan gezinnen;
 4. Zorginhoudelijke collega’s hebben geen of zo min mogelijk fysiek contact met elkaar, zowel privé als zakelijk;
 5. Clubhuis collega’s worden in twee groepen opgedeeld waarbij deze twee groepen geen fysiek contact hebben, zowel privé als zakelijk.

Doorgang begeleiding

De begeleiders van Groei & Glunder hanteren onderstaande uitgangspunten om te bepalen of een begeleiding door kan gaan.

1. Ik ben verkouden mag ik begeleiding geven?
Ja, het RIVM stelt dat zorgpersoneel ‘pas’ thuisblijft bij koorts en een van de volgende symptomen: verkoudheid, benauwdheid, hoesten of keelpijn.

2. Het kind wat ik thuis begeleid is verkouden, mag ik begeleiding geven?                                                                                                   Inprincipe niet, kinderen met klachten als verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts kunnen drager zijn van het virus. Echter, na het RIVM gesproken te hebben, mogen wij ook kinderen met verkoudheid begeleiden wanneer dit echt noodzakelijk is. Het is aan jezelf om een inschatting te maken of de begeleiding noodzakelijk is en dus door kan gaan bij een verkoudheid. Mocht je hier nou over twijfelen, neem dan contact op met je zorgcoördinator.

3. Een gezinslid van het kind wat ik begeleid ligt ziek op bed, mag ik thuis langskomen voor begeleiding?
Vraag uit welke klachten het gezinslid heeft. Bij verkoudheid, hoesten, keelpijn OF koorts mag je NIET langs komen voor begeleiding. Als het kind geen klachten heeft kan de begeleiding worden verplaatst naar het clubhuis.

4. Het kind wat ik begeleid is vorige week ziek geweest (hij had verkoudheid, hoesten, keelpijn OF koorts), wanneer mag ik weer komen begeleiden?
Vanaf de eerste dag dat de klachten zijn ontstaan, tot twee weken daarna kan er geen begeleiding worden gegeven. Het is dus belangrijk om te checken wanneer de klachten zijn ontstaan. Daarbij dient het kind uiteraard 24 uur klachtenvrij te zijn.

5. Hoe weet ik of het gezin waar ik begeleiding bied geen klachten heeft?
Wij vragen je om 24 uur voor de begeleiding contact op te nemen met het gezin om te bespreken of jouw cliënt of andere gezinsleden klachten hebben rondom verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Indien er klachten zijn bij jouw cliënt wordt de begeleiding afgezegd. Indien er klachten zijn bij gezinsleden wordt de begeleiding verplaatst naar het clubhuis. We willen je vragen dit in ieder geval t/m 1 april voorafgaand aan iedere begeleiding te doen!

6. Hoeveel kinderen kunnen er op het clubhuis begeleiding krijgen?
Het clubhuis beschikt over drie ruimten die kunnen worden afgesloten, in deze ruimten kunnen maximaal 3 kinderen per begeleider worden opgevangen. Vanaf maandag 16 maart zal er een document worden gedeeld waar reserveringen voor deze ruimten kunnen worden gemaakt. Het clubhuis is dagelijks geopend van 08.30 tot 18.00 uur (eventueel langer in overleg met Anne-Sophie).

7. Mijn schoolbegeleiding gaat niet door, wat moet ik doen?

 • Mocht de begeleiding niet op school kunnen plaatsvinden (omdat de school dicht is) dan wordt de begeleiding naar huis of het clubhuis verplaatst;
 • Mocht de begeleiding niet thuis kunnen plaatsvinden (omdat er zieke gezinsleden zijn) dan kan de begeleiding op het clubhuis plaatsvinden;
 • Mocht de begeleiding niet thuis, op school en op het clubhuis kunnen plaatsvinden dan vindt de begeleiding online plaats via skype of WhatsApp videobellen.


8. Mag ik nog met het OV reizen?
Het RIVM geeft aan dat er ‘gewoon’ gebruik kan worden gemaakt van het OV. Dit is dus geen probleem, wel willen we je vragen dit zoveel mogelijk te vermijden en gebruik te maken van de fiets of auto.

Hygiënebeleid

Algemeen hygiënebeleid

De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

 • Was je handen ieder uur met water en zeep;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Raak je neus, mond en gezicht zo min mogelijk aan;
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct in de prullenbak;
 • Geen handen schudden;
 • Beperk het fysieke contact met je cliënt;
 • Beperk het fysieke contact tussen cliënten onderling;
 • Beperk het fysieke contact met collega’s.

Hoe moet je je handen wassen?

 1. Maak je handen goed nat;
 2. Neem wat vloeibare zeep uit een pompje;
 3. Wrijf de handen lang genoeg over elkaar, zorg dat de boven- en onderkant goed bedekt zijn met zeep;
 4. Wrijf hierbij goed alle vingertoppen in;
 5. Wrijf ook tussen de vingers;
 6. Neem ook de polsen mee;
 7. Spoel de zeep zorgvuldig af met stromend water;
 8. Droog je handen goed af met een PAPIEREN handdoekje, vergeet hierbij niet de huid tussen de vingers.

Hygiënebeleid op het clubhuis

 • Toestemming ouders
  Er dient mondelinge toestemming te zijn van ouders om een cliënt 1 op 1 op het clubhuis te begeleiden. Er dient schriftelijke toestemming te zijn (in de vorm van een mail o.i.d.) als er meerdere cliënten tegelijk (max 3) door jou op het clubhuis in een ruimte begeleid worden.
 • Schoonhouden gereserveerde ruimte
  In alle kamers zullen papieren doekjes en desinfectiemiddelen staan. We willen je vragen om NA ieder begeleiding de tafels en deurklinken van de gebruikte ruimte goed af te nemen.
 • Wc-gebruik
  Tevens willen we je vragen om na een eigen wc bezoek en een wc-bezoek van een cliënt de wc-bril, kraan en deurklinken te reinigen met de desinfectiedoekjes die aanwezig zijn.
 • Gebruik overige ruimte
  Je bent samen met je cliënt aanwezig in de gereserveerde ruimte, overige ruimten worden zo min mogelijk gebruikt om verspreiding van het virus tegen te gaan.
 • Contact andere collega’s
  Er is zo min mogelijk contact tussen cliënten en collega’s in de anderen ruimten om verspreiding van het virus tegen te gaan. Etenswaren worden genuttigd in de gereserveerde ruimte met alleen je cliënt(en).
 • Max aantal cliënten op het clubhuis
  Per ruimte kunnen maximaal 3 cliënten begeleiding krijgen. Gezien drie ruimten kunnen worden afgesloten betekent dit er maximaal 3 begeleiders en maximaal 9 cliënten kunnen worden opgevangen.

Laatste email

Verzonden:
maandag 16 maart, 16.00 uur

Beste ouders/verzorgers,

De situatie in Nederland rondom corona verandert per dag. Inmiddels weten we dat de scholen en kinderopvangcentra tot en met 6 april zullen sluiten. Wij hebben vanmiddag met al onze collega’s contact gehad en de laatste update van het RIVM besproken. Als het goed is hebben jullie vandaag contact gehad met jullie begeleider(s) over hoe de begeleiding komende week wordt vormgegeven. Mocht je nog niet gebeld zijn zou ik je willen vragen om zelf contact op te nemen met jullie begeleider(s).

Gezondheid
We willen aan jullie vragen om extra alert te zijn op de gezondheid van jullie gezin, zowel vanuit veiligheid voor jullie kind(eren) als voor onze begeleiders. Onze begeleiders zullen jullie de komende twee weken 24 uur voor de begeleiding bellen om te vragen naar de gezondheidssituatie. Onderstaand document hebben wij met begeleiders gedeeld, hierin lees je terug wanneer wij wel of geen begeleiding komen geven.

Hygiëne
Onze begeleiders hebben nogmaals extra instructie gekregen m.b.t. ons hygiënebeleid. Zij zullen ieder uur hun handen wassen en fysiek contact met andere kinderen en/of collega’s vermijden. Voor meer informatie zie onderstaande bijlage.

Begeleiding op het clubhuis
In onze mail van vrijdag gaven wij aan dat wij het clubhuis openstellen voor de begeleiding van de kinderen. Op het clubhuis zijn drie ruimten beschikbaar waar kinderen begeleid kunnen worden, jullie begeleider kan hier eventueel gebruik van maken. Voor vragen verwijs ik jullie door naar jullie begeleider.
We nemen extra hygiënemaatregelen op het clubhuis om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het clubhuis zullen geen bijeenkomsten meer plaats vinden, (clubhuis)collega’s werken thuis en het clubhuis wordt extra vaak schoongemaakt. Zie onderstaand protocol.

Toestemming
In sommige gevallen zal de begeleiding via Skype/WhatsApp bellen plaatsvinden. Hiervoor dienen wij toestemming te krijgen aangezien dit niet AVG-proof is. Jullie begeleider zal daar deze week een formulier voor mailen.
Tevens hebben wij toestemming nodig van jullie om de kinderen op het clubhuis te begeleiden. Mocht hier sprake van zijn dan zal jullie begeleider hier naar vragen.
Wij willen nogmaals benadrukken dat Groei & Glunder het zeer belangrijk vindt om ook in deze tijden begeleiding te blijven bieden aan onze gezinnen, zeker nu de dagelijkse structuur wegvalt en kinderen sneller overprikkeld zullen raken. We proberen zo goed mogelijk met iedereen mee te denken, waarbij jullie veiligheid en die van onze begeleiders voorop staat.

Voor vragen kan je contact opnemen met je begeleider, zorgcoördinator of Sabine Mak via 020-2615085 of sabine.mak@groeienglunder.nl.

Met zondagse groet,
Sabine, Laurien, Paula, Zita, Emile & Anne-Sophie

Contactpersoon

Sabine Mak
Officemanager

T: 020-2615085
E: sabine.mak@groeienglunder.nl